Çevresel Karın Germe (Post Bariatric Surgery)

Obezitenin artışıyla birlikte bireylerde kilo verme sürecinin önemi de gün geçtikçe artmaktadır. Bu süreçte bariatrik cerrahi(mide küçültme ameliyatları), özellikle morbid obezite durumlarında, sıklıkla tercih edilen bir yöntem haline gelmiştir. Ancak kilo kaybının ardından deride sarkmalar meydana gelebilir. Elastin ve kolajen gibi moleküllerin aşırı genişleme sonucu zarar görmesi bu sarkmaların ana sebeplerindendir. Sonrasında plastik cerrahi, vücut konturunun yeniden şekillendirilmesi için kritik bir role sahiptir. Dolayısıyla obezite sonrası dönemde estetik ve fonksiyonel iyileşmeyi sağlamak amacıyla plastik cerrahi operasyonları ön plana çıkmaktadır.

Ameliyata Engel Olan Durumlar 17 yaşından küçük olmak
İz Kalır mı? Uygulanan tekniğe göre kesi yerlerinde ince bir iz kalabilir
Ameliyat Öncesi Testler Fotoğraf-Kan testleri-Kanama Pıhtılaşma Testi
Ameliyat Sonrası Testler Fotoğraf
Ameliyat Süresi 2-6 saat
Hastanede Kalış Süresi 1-3 gün
İyileşme Süresi 7-15 gün
Ameliyat Sonrası Kontrol Süreci 6 ay
İşe Dönüş Süresi 2-4 hafta

Obezite Mücadelesinden Sonra Yapılan Estetik Müdahaleler

Bariatrik cerrahinin başarısıyla birlikte hastaların yaşam kalitesini daha da artırmak için estetik müdahaleler önem kazanmaktadır. Bu süreç, kilo verme operasyonları sonrası ortaya çıkan fazla deri ve vücut şeklindeki değişiklikleri düzeltmeyi amaçlar. İşte bu noktada post-bariatrik cerrahi devreye girer. Hastanın vücut kitle indeksi belirli bir seviyenin altına düştüğünde ve kilo kaybı stabil bir hal aldığında, estetik plastik ve rekonstrüktif cerrahi uzmanları devreye girer. Bu uzmanlar, hastanın genel sağlık durumunu kapsamlı bir şekilde değerlendirir. Ameliyat öncesinde:

 • Hastanın fiziksel sağlığı,
 • Ruhsal durumu,
 • Ameliyatın yapılacağı bölgeler detaylı bir şekilde incelenir.

Bu aşamadan sonra, hasta hem fiziken hem de psikolojik olarak ameliyata hazır olduğunda, vücut şekillendirme operasyonlarına başlanır. Ameliyatlar, özellikle sarkmaların giderilmesi ve vücut konturlarının yeniden oluşturulması için tasarlanmıştır. Dolayısıyla post-bariatrik cerrahi, obezite mücadelesinin sonrasında bireylerin kendilerini daha iyi hissetmelerini sağlayan kritik bir adımdır.

Obezite Sonrası Göğüs Yeniden Şekillendirme İşlemleri

Obeziteden kaynaklanan kilo kaybı sonrası, meme bölgesinde sıklıkla sarkma ve hacim kaybı gözlemlenir. Bu durum, estetik ve psikolojik rahatsızlıklara yol açabilir. İşte bu noktada, göğüs yeniden şekillendirme işlemleri devreye girer. İlk olarak, memenin dikleştirilmesi işlemiyle başlanır. Bu aşamada, meme ucu yukarı taşınır ve fazla deri çıkarılır. Ardından, göğüs büyütme işlemine geçilir. Büyütme işlemi genellikle şu yöntemlerle yapılır:

 • Silikon protez
 • Hastanın kendi dokusundan yararlanma

Protez kullanımı, en yaygın yöntem olup, derinin taşıma kapasitesine uygun boyutlardaki protezler tercih edilir. Son aşama, memenin doğru anatomik pozisyona getirilmesidir. Bu süreç, meme yerleşiminin ve kıvrımının sabitlenmesini içerir. Operasyon süresi yaklaşık üç saat olup, iyileşme döneminde korse kullanımı gereklidir. Operasyonun sonucunda, genellikle ters T veya çapa şeklinde izler kalır. Bu işlemler, göğüs bölgesinin estetik görünümünü iyileştirmek ve kişinin özgüvenini artırmak amacıyla yapılmaktadır.

Karın Bölgesi Yeniden Şekillendirme

Obezite sonrasında bireylerin karşılaştığı en büyük estetik sorunlardan biri, karın bölgesindeki aşırı deri sarkmasıdır. Bariatrik cerrahi sonrası elde edilen kilo kaybı, karın derisinde önemli derecede gevşekliğe yol açabilir. Bu durum, karın bölgesinin sadece dikey eksende değil, aynı zamanda yatay eksende de fazlalıklar içermesiyle sonuçlanır. Bu nedenle, standart bir karın germe operasyonu genellikle yetersiz kalır. Operasyonun kapsamı:

 • Fazla derinin çıkarılması,
 • Karın duvarının sıkılaştırılması,
 • Estetik bir görünüm kazandırılması,

amacı taşır. Operasyon süresi ortalama üç saat civarında olup, iyileşme süreci bir haftayı bulabilir. Hastaların ameliyat sonrası dönemde korse kullanmaları tavsiye edilir. Bu kapsamlı müdahale, karın bölgesindeki sarkmaları gidererek, daha sıkı ve estetik bir karın profili elde etmeyi amaçlar. Bu ameliyat, obezite sonrası vücut konturunun yeniden şekillendirilmesinde önemli bir adımdır.

Obezite Sonrası Vücut Şekillendirme

Obezite sonrasında yaşanan büyük kilo kayıpları, vücutta bazı estetik problemlere yol açabilmektedir. Özellikle kolların üst kısmında meydana gelen deri sarkmaları, yarasa kanadı olarak adlandırılan deformitelere neden olur. Bu durumu düzeltmek için plastik cerrahi alanında kol sıkılaştırma operasyonları önem kazanmıştır. Operasyon sırasında, fazla deri dikkatlice çıkarılarak daha sıkı ve düzgün bir kol görünümü elde edilir. İzler genellikle kolların iç kısımlarına, mümkün olan en az görünecek şekilde yerleştirilir. Operasyonun süresi yaklaşık iki saat kadardır ve şu adımları içerir:

 • Fazla derinin çıkarılması,
 • İzlerin estetik bir şekilde yerleştirilmesi.

Ameliyat sonrası dönemde, iyileşmeyi desteklemek amacıyla yaklaşık üç hafta boyunca kol korsesi kullanılması gerekmektedir. Deri fazlalığının koltuk altından aşağıya doğru uzandığı durumlarda, bu bölgenin de şekillendirilmesi sağlanır. Böylece bireyler, obezite sonrası daha estetik bir kol görünümüne kavuşur.

Alt Ekstremite ve Gluteal Bölge Yeniden Şekillendirme

Obezite sonrası karşılaşılan estetik sorunlardan biri de vücudun alt bölümünde meydana gelen sarkmalardır. Özellikle bacak ve popo bölgesindeki fazla dokuların çıkarılması gerekebilir. Bacak germe ameliyatı, bacak iç kısmındaki sarkmış dokunun alınmasını ve kasıklar içinde gizlenecek şekilde yeniden şekillendirilmesini içerir. Bu işlem sırasında bazen kasıktan dize kadar uzanan izler kaçınılmaz hale gelebilir. Diğer yandan, popo kaldırma işlemi ile sarkık popo derisi çıkarılır ve daha sıkı bir görünüm kazandırılır. Bu süreçte sadece deri çekme işlemi yeterli olmayabilir;

 • Popo implantı ya da yağ enjeksiyonu ile hacim artırımı da gerekli olabilir.
 • Sonuç olarak, poponun üst bölgesinde martı kanadını andıran izler bırakabilir.

Her iki ameliyat da vücudun alt kısmını yeniden şekillendirme yolunda önemli adımlardır. Bu operasyonlar, bireylerin daha sağlıklı ve estetik bir vücut yapısına kavuşmalarını sağlamaktadır.

Obezite Sonrası Kapsamlı Vücut Yeniden Şekillendirme

Obezite sonrasında kilo kaybı büyük bir başarı olsa da, sarkmalar gibi estetik sorunlar bireylerin karşılaştığı zorluklardandır. Bu nedenle, karın germe ve popo kaldırma işlemleri genellikle eş zamanlı gerçekleştirilir, buna 360 derece vücut yeniden şekillendirme denir. İşlem, vücudun arka kısmından başlayıp ön bölgeye doğru ilerler. İyileşme süreci, standart bir karın germe ameliyatıyla benzerdir.

 • İlk olarak, sırt bölgesindeki fazla deri alınır; bu esnada hastanın konforu ve güvenliği ön planda tutulur.
 • Daha sonra, hasta sırt üstü yatırılarak karın germe işlemine geçilir.

Bu yaklaşımın amacı, vücudun hem ön hem de arka kısmında bir denge ve uyum sağlamaktır. Sırt bölgesinde oluşan katlar, kilo kaybı sonrası en rahatsız edici sorunlardan biridir. Ameliyat sonrası sırtta kalan iz, genellikle sutyen hattının altında kalacak şekilde planlanır. İz başlangıçta endişe kaynağı olsa da, elde edilen sonuçlar hastaları memnun etmektedir. Bu yöntem, vücut konturunun yeniden kazanılmasında etkili bir çözüm sunar.

Bariatrik Cerrahi Sonrasında Karşılaşılabilecek Riskler ve Önlemler

Vücut şekillendirme ameliyatları, kilo verme sürecinin ardından bireylerin karşılaştığı zorluklardan biridir. Özellikle obezite ameliyatı geçirmiş kişilerde, estetik ameliyatların genelinde görülen riskler daha yüksek bir sıklıkta ortaya çıkabilir. Bu durum, vücudun geçmişteki yüksek kiloya bağlı olarak yıpranmış olmasından kaynaklanmaktadır. Genel sağlık riskleri arasında;

 • Hematom
 • Enfeksiyon
 • Pıhtı atması
 • Dikişlerin erken açılması

gibi sorunlar bulunmaktadır. Bunlar arasında en ciddi tehlike, derin ven trombozu ve bu durumun akciğerlere pıhtı atması riskidir. Risk faktörleri arasında;

 • Uzun süreli ameliyatlar
 • Bacaklarda varis varlığı
 • Sigara kullanımı
 • Doğum kontrol hapı kullanımı
 • Yüksek kilo

yer alır. Karın germe gibi ameliyatlarda bu riskler daha da artmaktadır. Ancak risklerin varlığı, problemlerin kaçınılmaz olduğu anlamına gelmez. Uygun önlemler alınarak riskler minimize edilebilir. Ameliyat sonuçlarının beklenen düzeyde olmaması da bir risktir. Bu sorunun üstesinden gelmenin yolu ise hastanın ve cerrahın açık ve etkili bir iletişim içinde olmasıdır. Cerrah, müdahalelerin potansiyel sonuçlarını ve sınırlamalarını açıkça belirtmelidir.

Bariatrik Cerrahinin Ardından Vücut Şekillendirme Ameliyatı İçin Hazırlık Süreci

Obezite mücadelesinde önemli bir adım olan bariatrik cerrahi sonrası, vücut şekillendirme ameliyatlarına geçiş için belirli kriterlerin karşılanması gerekmektedir. İlk olarak, bireyin Vücut Kitle İndeksi 30'un altına düşmüş olması şarttır; zira bu değerin üstündeki bireylerde operasyon sırasında komplikasyon riski artmaktadır. Ayrıca, operasyondan en az üç ay, tercihen altı ay önce vücut ağırlığının stabil bir durumda olması beklenir. Bu durum, ameliyat sonuçlarının kalıcılığını destekler ve sürekli kilo değişiklikleri yaşayan bireyler için operasyonun ertelenmesi önerilir.

 • Vücut ağırlığının stabil olması
 • Sağlık durumunun operasyona uygunluğu
 • Psikolojik hazırlık ve moral güç
 • Beslenme durumunun ameliyata uygun olması
 • Sigaranın bırakılması

Sağlık durumu da ameliyat için önemli bir faktördür; özellikle kalp hastalıkları, diyabet gibi kronik rahatsızlıkların kontrol altında olması gerekmektedir. Bireyin psikolojik olarak da bu süreçte güçlü bir yapıya sahip olması ve uzun sürecek iyileşme sürecine hazır olması önem taşır. Beslenme durumu, ameliyat sonrası iyileşmeyi etkileyebilecek önemli bir faktördür; yeterli ve dengeli beslenme, iyileşme sürecini olumlu yönde destekler. Son olarak, sigara kullanımı, ameliyat öncesi ve sonrası dönemde kesilerek iyileşme sürecinin olumsuz etkilenmesinin önüne geçilmelidir. Bu koşulların tamamı, bariatrik cerrahi sonrası vücut şekillendirme ameliyatları için bireyin hazır olduğunu gösteren temel ölçütlerdir.

SORULAR – CEVAPLAR

Karın bölgesi muayene edildiğinde, sorunlar karın bölgesini aşarak, beli çevreleyecek şekilde arkaya dönüyorsa, karın germe ameliyatının kesisi, bel kıvrımı boyunca uzatılır Bu işlem sırasında, yaygın bir liposuction uygulanır. Bu işlem, klasik karın germe ameliyatından daha büyük bir işlem olduğundan ve karın dışında çepeçevre beli kapsadiğindan çevresel karın germe (circumfrential abdominoplasty) adı verilir.

Genellikle 3 gece hastane kalımı yeterlidir. İşlemi izleyen 24-48 saat gerginlik, ağrı ve hassasiyet belirgindir, hareketler sınırlıdır. Dik durmak pek mümkün olmaz. . 3. Gün , gerginlik hissi azalır. 6 Hafta kadar korse kullanımı gerekir. 2-3 hafta içinde , günlük yaşam aktivitelerine dönülmeye başlanır, ancak 6. Hafta sonuna kadar korse kullanımı gerekir. Oluşan izler, ilk aylarda belirgindir, zaman içinde giderek solar.

Karın germe adayı olan hastalarda, bele doğru yağlanma ve deri fazlalığı, sarkma varsa uygulanabilir.

Kişinin genel durumu uygun, laboratuvar bulguları uygunsa çevresel karın germe işlemi, başta liposuction olmak üzere bir çok cerrahi işlemle ( meme, burun vs) birlikte yapılabilir. Bu işlemlerin birlikte yapılması iyileşme sürecini bir miktar uzatabilir.

Genellikle, tam karın germe işlemine kıyasla daha kısadır. Kasıktan geçecek şekilde planlanır. Yana doğru uzunluğu deri fazlalığının miktarı ve yanlara, bele doğru yayılma miktarı ile ilgilidir. İzin kısa tutalmaya çalışılması, yanlarda, kopek kulağı adını verdiğimiz deri katlantıları oluşmasına yol açabilir. Bunlar, daha sonra gerekirse lokal anestezi altında düzeltilebilir.

 
Prof. Dr. Osman Metin Yavuz
Prof. Dr. Osman Metin Yavuz

1956 yılında Trabzon' da doğmuştur. Lisans öncesi öğrenimlerinin ardından 1974 yılında Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi' nde başladığı tıp eğitimini 1982 yılında tamamlayarak tıp doktoru unvanı almıştır. 1982-1985 yılları arasında Adana Şakirpaşa Sağlık Ocağında, üç yıl süreyle Pratisyen Hekim olarak mecburi hizmet yapmıştır.

NEREDEYİZ