Erkekten Kadına Cinsiyet Değişikliği Ameliyatı (Laparoscopic)

Cinsiyet değişikliği süreci antik çağlardan itibaren insanlık tarihinde yer alır. Günümüzde teknolojinin ilerlemesiyle bu alandaki prosedürler daha erişilebilir hale gelmiştir. İlk kaydedilen cinsiyet değiştirme operasyonu 1952'de gerçekleşmiş olup, bu tarihi adım toplumsal algıda önemli bir dönüşüm yaratmıştır. Erkekten kadına geçiş, bireyin kendi kimliğini daha iyi ifade edebilmesi için önemli bir yol olarak görülür. Bu süreç cinsiyet kimliği ve cinsel yönelim gibi konuların derinlemesine anlaşılmasını gerektirir. Dolayısıyla, bu konular üzerine yapılan araştırmaların toplumsal farkındalığı artırdığı söylenebilir.

Ameliyata Engel Olan Durumlar Sağlık Kurulu Raporu Olmaması
İz Kalır mı? İz kalmaz
Ameliyat Öncesi Testler Fotoğraf-Kan testleri-Kanama Pıhtılaşma Testi
Ameliyat Sonrası Testler Fotoğraf
Ameliyat Süresi 4-6 saat
Hastanede Kalış Süresi 5 gün
İyileşme Süresi 7-15 gün
Ameliyat Sonrası Kontrol Süreci 1 yıl
İşe Dönüş Süresi 2-4 hafta

Cinsiyet Kimliği ile Cinsel Yönelimin Ayrımı

Cinsiyet kimliği, bireyin kendini nasıl tanımladığıyla ilgili bir kavramdır. Toplumsal cinsiyet beklentileri ve biyolojik cinsiyet arasındaki ilişkiye dayanır. Bireyler bu kimlik üzerinden kendilerini erkek, kadın ya da bu iki kategorinin dışında bir yerde tanımlayabilirler. Öte yandan, cinsel yönelim tamamen farklı bir olgudur ve bir kişinin romantik ya da cinsel olarak hangi cinsiyete çekildiğini ifade eder. Bu iki kavram arasındaki farkın anlaşılması, bireylerin kendilerini daha doğru bir şekilde ifade etmelerine olanak tanır.

 • Cinsiyet kimliği, kişinin kendini erkek, kadın ya da başka bir cinsiyet olarak gördüğü içsel bir deneyimdir.
 • Cinsel yönelim, bir kişinin romantik veya cinsel çekim hissettiği cinsiyet veya cinsiyetlere yöneliktir.

Cinsiyet değişikliği ise, cinsiyet kimliği ile doğumda atanan cinsiyetin uyuşmaması durumunda bireyin yaşadığı süreçtir. Bu süreç, içsel olarak hissedilen cinsiyet kimliğinin toplumsal cinsiyet rolleri ve beklentileriyle uyum sağlaması amacıyla yapılan değişiklikleri içerir. Bu değişim, bireyin kendini daha iyi ifade edebilmesi ve toplumsal cinsiyet normlarıyla uyumlu bir yaşam sürdürebilmesi için önemlidir. Cinsiyet kimliği ve cinsel yönelim, her ne kadar birbirinden ayrı kavramlar olsa da bireyin kendini tanımlaması ve toplumda yer bulması açısından önemli rol oynar. Dolayısıyla, bu iki kavramın birbirinden bağımsız olarak ele alınması ve anlaşılması, toplumsal kabul ve bireysel huzur için elzemdir.

Erkekten Kadına Geçiş Öncesinde Yapılan Hazırlıklar

Cinsiyet değişikliği yolculuğunda, erkekten kadına dönüşüm süreci, ameliyat öncesinde kapsamlı bir hazırlık gerektirir. Cinsiyet değişimi ameliyatı olmaya karar veren bireyler, yasal zorunluluk nedeniyle önce bu istekleri için  mahkemeye başvuruda bulunmalıdırlar.  Mahkeme; bireyi, bu  isteğinin değerlendirmesi için; Erişkin Cinsiyet Araştırma Konseyi(ECAK) veya tam teşekküllü bir sağlık kurulu olan bir hastaneye yönlendirir. Bu kurullarda yer alan birimler, bireyi en az bir yıl süreyle değerlendirirler. Bu birimler arasında, Psikiyatri bölümü tarafından verilecek nihai karar çok önemlidir. Bu kuruldan olumlu karar alan bireyler tekrar mahkemeye başvurarak, nüfus kağıdını değiştirir ve cinsiyet değiştirme ameliyatı olmak için onay alırlar. Ancak, bu mahkeme kararından sonra cinsiyet değiştirme ameliyatlarına başlanabilir. Bu süreç, bireyin hem fiziksel hem de psikolojik olarak operasyona hazır hale gelmesini sağlar. İlk olarak, bireyin genel sağlık durumu detaylı bir şekilde değerlendirilir. Bu değerlendirme, olası riskleri en aza indirgemek için hayati önem taşır.

 • Fiziksel muayene ve gerekli tıbbi testler, kişinin operasyona uygunluğunu belirlemek amacıyla yapılır.
 • Karaciğer fonksiyon testleri ve HIV ile hepatit gibi bulaşıcı hastalıkların tespiti için yapılan testler, hastanın sağlık durumunu netleştirir.

Endokrin tedavisi, hormon seviyelerini düzenleyerek, bireyin fiziksel özelliklerinin istenen cinsiyete uyum sağlamasına yardımcı olur. Bu tedavi süreci, ameliyat öncesinde dikkatlice takip edilir ve gerekli ayarlamalar yapılır. Ayrıca, psikolojik danışmanlık hizmetleri de sunulur. Bu hizmetler, bireyin cinsiyet değişikliği sürecine psikolojik olarak uyum sağlamasına yardımcı olmak amacıyla önemlidir. Son olarak, ameliyat öncesinde yapılacaklar listesi, bireyin ve sağlık ekibinin aynı hedefe odaklanmasını sağlar. Bu titiz hazırlık süreci, başarılı bir dönüşüm için temel oluşturur.

Meme Gelişimi ve Mammoplasti Süreci

Erkekten kadına cinsiyet değişikliği sürecinde hormon tedavisi, bireylerde önemli fiziksel değişikliklere yol açar. Bu değişiklikler arasında meme büyümesi de yer alır. Hormon tedavisinin sağladığı meme büyümesi bazen bireylerin beklentilerini karşılamayabilir. Bu durumda plastik cerrahi yöntemler devreye girer. Plastik cerrahlar, meme dokusunun altına implantlar yerleştirerek göğüs büyüklüğünü artırır. Genellikle salin dolu damla şeklinde silikon implantlar tercih edilir kullanılır. Bu hastalarda göğüs üzerinde ameliyat izinin görünmemesi çok önemlidir. Bu yüzden, koltuk altından girilerek kas altına damla silikon implant uygulanması ile mükemmel sonuçlar alınabilir. Uygulanan yöntemler arasında;

 • Anatomik farklılıklara uygun tekniklerin(koltuk altı yaklaşım gibi) seçilmesi,
 • Salin dolu Damla şeklinde silkonimplantların yerleştirilmesi,
 • Meme dokusunun şekillendirilmesi yer  alır.

Bu süreçte erkek ve kadın göğüs kafesi arasındaki anatomik farklılıklar dikkate alınır. Cerrahi girişimler, bu farklılıkları göz önünde bulundurarak özelleştirilir. Böylece, bireylerin cinsiyet geçişi sürecindeki estetik beklentileri en iyi şekilde karşılanmış olur. Mammoplasti, erkekten kadına geçiş yapan bireyler için sadece fiziksel bir değişiklik değil, aynı zamanda psikolojik olarak da önemli bir adımdır. Bu operasyonlar sayesinde bireyler, kendilerini daha çok kabullenir ve toplumda istedikleri kimlikle yer bulabilirler. Dolayısıyla, hormon tedavisi ve plastik cerrahi iş birliği, cinsiyet değişikliği sürecinin temel taşlarından biri haline gelmiştir.

Cinsiyet Değişikliğinde Genital Yeniden Yapılandırma

Erkekten kadına cinsiyet değişikliği sürecinde gerçekleştirilen genital yeniden yapılandırma operasyonları, bireyin cinsiyet kimliğine uygun bir genital yapı oluşturmayı amaçlar. Operasyon sırasında önemli adımlar titizlikle uygulanır. İlk olarak klitoris, estetik ve duyusal olarak kabul edilebilir bir düzeyde şekillendirilir. Daha sonra vulva yapısının üç ana bölümü olan labia minör, labia majör ve üretra üzerinde çalışılır.

 • Klitoris oluşturulması
 • Labia minör ve majörün şekillendirilmesi
 • Üretranın kısaltılması
 • Duyusal olarak aktif ve cinsel birleşmeye uygun bir vajinanın oluşturulması
 • Erektil dokunun uzaklaştırılması

Bu süreçte vajina, genellikle penis ve skrotumun cildi kullanılarak oluşturulur. Penis cildinin tercih edilme sebepleri arasında cerrahi sonrası küçülme riskinin azaltılması ve hızlı vaskülarizasyon yer alır. Ayrıca, bu yöntem rektum hasarının kolay onarımını sağlar ve kıl kökü içeriği estetik bir görünüm sunar. Labia majörün şekillendirilmesinde skrotum dokusunun yeniden düzenlenmesi tercih edilir. Operasyon sonrasında, kozmetik sonuçların iyileştirilmesi için bazen revizyon cerrahisi gerekebilir. Bu aşamaların her biri, bireyin yeni cinsiyet kimliğine uyum sağlamasında kritik öneme sahiptir.

Yüzün Kadınsı İfadesini Güçlendirme Yöntemleri

Erkekten kadına geçiş sürecinde, bireylerin yüz hatlarını daha feminen bir görünüme kavuşturmayı amaçlayan cerrahi müdahaleler ön plana çıkar. Bu tür operasyonlar, genellikle fasiyal kadınlaştırma olarak adlandırılır ve kişinin yüz ifadesini yumuşatarak toplumsal cinsiyet geçişini destekler. İlgili cerrahi işlemler şunları içerir:

 • Rinoplasti ile burun yapısının inceltilmesi,
 • Kaş çıkıntısının azaltılması sayesinde göz çevresinin daha kadınsı bir ifadeye bürünmesi,
 • Zigomatik kemiklerin genişletilmesi işlemi, yüz hatlarını daha belirgin ve feminen yapar,
 • Âdem elması ve çenenin küçültülmesi, profilin daha yumuşak bir kontura sahip olmasını sağlar.

Bu cerrahi müdahaleler, kişinin kendini daha rahat ifade etmesine ve sosyal yaşamda özgüvenini artırmasına katkıda bulunur. Her bir işlem, bireyin yüz yapısına ve estetik hedeflerine göre özelleştirilir. Fasiyal kadınlaştırma, erkekten kadına cinsiyet geçişinde önemli bir adım teşkil eder ve bireylerin toplumsal cinsiyet kimliklerini vücut dilleriyle uyumlu hale getirir. Bu süreçte, cerrahın deneyimi ve hastanın beklentileri arasında dikkatli bir denge kurulması gerekir.

Erkekten Kadına Dönüşüm Sürecinde Ses ve Görünüm Değişiklikleri

Erkekten kadına cinsiyet değişikliği sürecinde bireyler, kimliklerini daha iyi yansıtabilmek adına çeşitli cerrahi müdahalelere başvururlar. Bu süreçte ses tonunun yumuşatılması için larengeal yapının değiştirilmesi önemli bir adımdır. Ses teli cerrahisi ile kişinin ses tonu daha feminen bir hale getirilir. Aynı zamanda, fiziksel görünümde kadınsı özelliklerin belirginleştirilmesi amaçlanır. Bu kapsamda yapılan işlemler şunlardır:

 • Belden alınan yağın kalça ve baldırlara enjekte edilmesi,
 • Saç nakli operasyonları,
 • Belin inceltilmesi için 11. ve 12. kaburgaların çıkarılması.

Bu cerrahi girişimler, kişinin kendini daha rahat hissetmesine ve sosyal çevresindeki kabulün artmasına yardımcı olur. Ses teli cerrahisi özellikle konuşma terapisi sonuçlarından memnun olmayan bireyler için alternatif bir çözüm sunar. Fiziksel değişiklikler ise kişinin dış görünüşünü, kendi cinsiyet kimliğiyle daha uyumlu hale getirir. Bu süreçte, her adım detaylı bir değerlendirme ve bireysel ihtiyaçların dikkate alınmasıyla planlanır. Sonuç olarak, erkekten kadına cinsiyet değişikliği süreci, bireyin hem fiziksel hem de psikolojik olarak dönüşümünü destekleyen kapsamlı bir yolculuktur.

Prof. Dr. Osman Metin Yavuz
Prof. Dr. Osman Metin Yavuz

1956 yılında Trabzon' da doğmuştur. Lisans öncesi öğrenimlerinin ardından 1974 yılında Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi' nde başladığı tıp eğitimini 1982 yılında tamamlayarak tıp doktoru unvanı almıştır. 1982-1985 yılları arasında Adana Şakirpaşa Sağlık Ocağında, üç yıl süreyle Pratisyen Hekim olarak mecburi hizmet yapmıştır.

NEREDEYİZ