Meme Büyütme

Meme büyütme, kadınların vücut estetiğinde önemli bir yer tutan bir işlemdir. Günümüzde pek çok kişi bu operasyonu tercih ediyor. Genellikle protezler kullanılarak yapılan bu işlem, meme dokusunun veya göğüs kasının altına yerleştirilir. Ayrıca, meme dokusunda sarkma veya gevşeklik varsa, bu durum da işlem sırasında düzeltilir. Bu sayede hem daha dolgun bir görünüm kazanılır hem de mevcut sorunlar giderilir. Meme büyütme operasyonu, kişinin özgüvenini artırarak yaşam kalitesine olumlu katkılar sağlar. Bu prosedür, estetik cerrahi alanında sıkça tercih edilen yöntemler arasında yer alır.

Göğüs (Meme) Büyütme Estetiği Nasıl Yapılır?

Ameliyata Engel Olan Durumlar 17 yaşından küçük olmak
İz Kalır mı? Koltuk altından yapılırsa memede iz kalmaz
Ameliyat Öncesi Testler Fotoğraf
Ameliyat Sonrası Testler Fotoğraf
Ameliyat Süresi 2-3 saat
Hastanede Kalış Süresi 1 gün
İyileşme Süresi 7 gün
Ameliyat Sonrası Kontrol Süreci 6 ay
İşe Dönüş Süresi 7 gün

Meme büyütme ameliyatı, estetik cerrahi alanında sıklıkla başvurulan bir yöntemdir. Genellikle hastane ortamında gerçekleşir ve genel anestezi altında yapılır. Ameliyat süreci, meme dokusuna veya göğüs kasının arkasına protez yerleştirilmesini içerir. Bu işlem için cerrah tarafından belirlenen bölgede bir kesi açılır. Kesi yerleri genellikle meme altı kıvrımı, meme başı altı ya da koltuk altı olabilir. Protez yerleştirildikten sonra, kesi dikkatlice dikilerek kapatılır. Dikiş izi zamanla azalarak belirsiz bir hale gelir. Ameliyat süresi genellikle bir ila iki saat arasında değişkenlik gösterir. Meme büyütme işlemi sonrasında kişinin özgüveninde ve estetik görünümünde olumlu değişiklikler gözlemlenir.

Meme protezi yerleştirme yöntemleri:

 1. Meme dokusunun arkasına
 2. Göğüs kasının arkasına

Kesi Yerleri:

 1. Meme altı kıvrımı
 2. Meme başı altı
 3. Koltuk altı

Protez Seçenekleri:

 1. Silikon dolgulu protezler  (yuvarlak şekilli olanlar ve damla şeklinde olanlar)
 2. Cerrahın önerisi doğrultusunda seçim yapılır

 Göğüs (Meme) Büyütme Estetiği Öncesi Dikkat Edilmesi Gerekenler

Meme büyütme ameliyatı, estetik ve tıbbi ihtiyaçları karşılamak amacıyla yapılan bir cerrahi işlemdir. Genellikle, kişisel memnuniyet ve estetik kaygılar sebebiyle tercih edilen bu operasyon, kadınların göğüs ebatlarından duydukları rahatsızlığı gidermeye yöneliktir. Özellikle, emzirme veya aşırı kilo kaybı sonucu memelerin sarkması ve hacim kaybı yaşaması durumunda meme büyütme ameliyatı önem kazanır.

 1. Emzirme veya kilo kaybından kaynaklanan memenin sarkması ve hacminin azalması durumunda,
 2. Göğüs duvarı anomalisi gibi yapısal sorunlar sebebiyle doğuştan gelişmemiş meme yapısının iyileştirilmesi amacıyla,
 3. Cinsiyet değişimi sürecinde yeni bir meme yapısı oluşturmak için,

meme büyütme ameliyatları uygulanır. Her bir durum, bireyin yaşam kalitesini ve özgüvenini olumlu yönde etkileyebilir. Bu nedenle, meme büyütme operasyonları kişinin hem fiziksel hem de psikolojik ihtiyaçlarını karşılayan önemli bir çözüm yolu olarak görülür.

Göğüs (Meme) Büyütme Estetiği Sonrası İyileşme Süreci 

Meme büyütme ameliyatı sonrasında hasta bakımı büyük önem taşır. Genellikle ameliyat sonrası sütyen takmak ya da sargı uygulamak tavsiye edilir. Bu süreçte, eğer kullanıldıysa, erimeyen dikişlerin yaklaşık on gün sonra alınması gerekmektedir. Ameliyattan sonra bazı hastalarda kol hareketlerinde kısıtlılık yaşanabilir. Özellikle meme protezi kasın arkasına yerleştirildiyse bu durum normal karşılanır. Ayrıca ameliyat sonrası dönemde bazı yaygın belirtiler gözlemlenebilir:

 1. Şişlik
 2. Meme başında hissizlik
 3. Morarmalar

Bu etkiler genellikle bir hafta içinde düzelir. Hastaların çoğu, ameliyattan sonra üç ila dört gün içinde normal yaşamlarına ve işlerine dönebilir. Ancak, iyileşme sürecini desteklemek amacıyla birkaç ay boyunca ağır hareketlerden ve egzersizlerden kaçınmaları önerilir. Bu dönemde dikkatli olmak, hızlı ve sağlıklı bir iyileşme sürecine katkıda bulunur.

 1. Meme Büyütme Ameliyatı
  • Meme Büyütme Ameliyatı hakkında detaylı bilgi edinin.
SORULAR – CEVAPLAR

Protez konulacak hasta 40 yaş üzerinde ise ameliyattan önce mamografi ve gerekirse ultrasonografi adı verilen radyolojik tetkikler yapılır. Her ameliyatın genel veya kendine özel riskleri vardır. Meme bölgesinde ödem ve ağrı ameliyat sonrası görülen yakınmalardır. Ameliyata bağlı kanama ve enfeksiyon nadir görülen durumlardır.Bazı hastalar ameliyattan sonra meme başlarında artan veya azalan duyarlılıktan ya da kesi çevresinde hissizlikten şikayet ederler. Bu genellikle geçicidir.Bir yabancı cisim olan proteze karşı vücutta bazı bağ dokusu hastalıklarının geliştiği (konnektif doku hastalığı) , bebeğe süt vermenin zorlaştığı, protezin kansere neden olduğu ileri sürülmüştür. Ancak bunların hiçbiri bilimsel olarak kanıtlanmamıştır .Meme büyütme ameliyatında, memenin büyütülmesi vücut için yabancı bir madde ile sağlanabildiğinden, proteze ait sorunlar olabilir. Protez çevresinde kapsül adı verilen bir zarın gelişmesine bağlı sertleşme ve daralmalar olabilir. İnce zar herhangi bir probleme yol açmaz,orta kalınlıkta bir zar oluşması halinde memelerde hafif bir sertlik ve meme tabanında belirginlik fark edilebilir. Nadir durumlarda vücut bu yabancı maddeyi kabul etmeyebilir, protez etrafında kalın bir zar oluşturup (kapsül), sıkıştırıp hapsetmeğe bazen de vücut dışına atmağa çalışır. Kalın kapsül oluşması halinde memelerde sertlik ve bazen asimetri görülebilir. Hafif ve orta kapsüler kontraktür durumunda, protez etrafındaki kapsülün giderilmesi için dıştan masaj ve gereğinde ek ameliyatlar yapılabilir Ağır kapsül kontraktürü ortaya çıktığında protezi çıkarmaktan başka seçenek yoktur .Silikon protezlerin dış yüzeyi çok ince olmakla birlikte dış darbelere oldukça dayanıklıdır. Normal ve orta dereceli masajlar zarar vermez. Kişi ameliyattan 2 ay sonra yüzü koyun yatabilir. Bazan , protez içeriğinin balon dışına sızması görülebilir. Eğer gel-filled protez kullanılmışsa, doku aralıklarına sızan bu maddeler kitle oluşmasına neden olabilir. Soya yağının nasıl etki ettiği henüz bilinmemektedir. Serumla dolu protez kullanılmışsa, protez içine doldurulan serum fizyolojik protez dışına, doku aralıklarına sızabilir, bu takdirde dışarı sızan serum vücuda herhangi bir zarar vermeden dokular tarafından hızla emilir. Aslında damar yolu ile verilebilen ve başka tedavi amaçları ile kullanılan bu maddenin hiçbir zararı yoktur .Protezi yırtılması nadir bir durumdur, araç içi trafik kazalarında olduğu gibi sıkışmalarla, yüksekten düşmelerle ve delici alet yaralanmaları ile ortaya çıkabilir. Protez konmuş memelerde daha sonra yapılacak mamografi ve cerrahi muayene problem oluşturmaz. Protez mamografide bir boşluk olarak görülür.Silikon meme protezli bir memede kanser gelişmesi riski artmaz, normal meme dokusu ile aynıdır. Böyle bir durum oluştuğunda protezli memede de kansere yönelik ameliyat ve diğer tedavi şekilleri standartlar doğrultusunda uygulanır.Meme büyütme ameliyatına karar vermeden önce , sizi rahatsız eden kusurunuzu ve ameliyattan beklentinizi açıkça doktorunuza söylemeniz,seçilecek protezi,protezin hangi kesiden konacağını, anestezi tipini, ameliyatın erken ve geç sonuçlarını tartışmanız gereklidir.

Ameliyat genel anestezi ile hastane koşullarında ameliyathanede yapılır.1-2 saat sürer. Protezin konabilmesi için 4-5 cm lik bir iz açılır. Bu izin yerleşimi şunlardan biri olabilir:
Meme altı kıvrımı (Submammarian)
Meme baş alt kısmı (Sirkumareolar)
Koltukaltı (alsiller).
Son zamanlarda göbek çevresinden girilerek endoskopik olarak protez konabilmektedir. Ancak bu yöntem henüz yaygın olarak kabul görmemiştir. Giriş yeri neresi olursa olsun bir iz akalacaktır. Bunlar başlangıçta belirgin, zamanla belli belirsiz hale gelen izlerdir. Protez hastanın meme yapısına göre meme dokusu arkasına yada göğüs kasının (pektoral) arkasına yerleştirilebilir. Her uygulamanın da avantaj ve dezavantajları vardır, bu ayrıntı da ameliyattan önce değerlendirilmelidir .

Ameliyat sonrası genellikle rahat geçer. Ağrı minimaldir. Protez göğüs kası arkasına konmuşsa birkaç gün kol hareketlerinde kısıtlılık olabilir. Ameliyat sonrası memeye sütyen veya sargı uygulanır. Erimeyen dikişler varsa 10-12. gün alınabilir. Eriyen dikişlerde dikiş alınmasına gerek yoktur. Erken dönemde şişlik olabilir , meme başında hissizlik ve deri üzerinde morumsu renk değişimi olabilir. Bunlar kısa sürede kendiliğinden kaybolur. Hasta 3-4 gün içinde işine dönebilir. 3 haftadan sonra protez yerine yerleşir ve meme normal olarak işlevini kazanır. Hastaya 2 ay ağır sporlardan (zıplama-koşma gerektiren) uzak durması önerilir. Protezle meme büyütme ameliyatı, genel olarak iyi ve kalıcı sonuç veren, kişinin ruh sağlığını ve psikososyal yapısını düzelten, onları yaşama daha bağlı hale getiren bir ameliyattır.

Günümüzde en yaygın olarak içi silikon jel dolu, üzeri pürtüklü (textured) yuvarlak protezler kullanılmaktadır. Protez seçimi ve yerleştirilmesi hastaya, memenin durumuna ve cerrahın tercihine göre değişebilecektir.

Prof. Dr. Osman Metin Yavuz
Prof. Dr. Osman Metin Yavuz

1956 yılında Trabzon' da doğmuştur. Lisans öncesi öğrenimlerinin ardından 1974 yılında Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi' nde başladığı tıp eğitimini 1982 yılında tamamlayarak tıp doktoru unvanı almıştır. 1982-1985 yılları arasında Adana Şakirpaşa Sağlık Ocağında, üç yıl süreyle Pratisyen Hekim olarak mecburi hizmet yapmıştır.

NEREDEYİZ