Vaser Liposuction

Vaser Liposuction, geleneksel liposuction yöntemlerine alternatif olarak geliştirilmiş bir tekniktir. Ultrasonik ses dalgalarını kullanarak fazla yağların parçalanmasını ve vücuttan alınmasını sağlar. Bu yöntem, özellikle vücut şekillendirmede etkili sonuçlar verir. Operasyon, yağın yoğun olduğu bölgelere özel bir çözelti enjekte edilerek başlar. Ardından ultrasonik dalgalarla yağlar sıvılaştırılır ve vakum yardımıyla alınır. Bu süreç, daha az invaziv olduğundan hastalar için daha konforlu bir iyileşme süreci sunar. Vaser Liposuction, estetik cerrahide önemli bir yenilik olarak kabul edilir ve gelişmiş teknolojisiyle dikkat çeker.

Ameliyata Engel Olan Durumlar 17 yaşından küçük olmak
İz Kalır mı? İz kalmaz
Ameliyat Öncesi Testler Fotoğraf
Ameliyat Sonrası Testler Fotoğraf
Ameliyat Süresi 1-4 saat
Hastanede Kalış Süresi 1 gün
İyileşme Süresi 7 gün
Ameliyat Sonrası Kontrol Süreci 6 ay
İşe Dönüş Süresi 7 gün

Vaser Liposuction Kalıcı mıdır?

Vaser Liposuction, modern estetik cerrahi alanında sıkça tercih edilen bir yöntemdir. Bu teknik, ultrasonik ses dalgaları kullanarak yağ dokusunu sıvılaştırır ve kolayca alınmasını sağlar. Bu süreç, yağ dokusunu kaslardan ayrıştırarak daha etkili bir şekillendirme imkanı sunar. Vaser Liposuction'ın avantajları arasında:

 1. Doku seçiciliği sayesinde sadece yağ dokusuna odaklanır.
 2. Çevre dokulara zarar vermez.
 3. Kullanılan kanüller keskin olmadığı için çevre dokulara zarar verme riski azdır.

Bu yöntem, lipoliz gibi diğer yağ alma yöntemlerine göre daha kalıcı sonuçlar sunar. Operasyon sonrası yağ hücrelerinin, yeniden birikme eğilimi daha azdır. Bu sayede, Vaser Liposuction ile elde edilen vücut konturları, sağlıklı bir yaşam tarzı ile desteklendiğinde uzun süreli olabilir. Özetle, Vaser Liposuction, etkili ve kalıcı vücut şekillendirme sağlayan gelişmiş bir teknolojidir.

Vaser Liposuction Avantajları

Vaser Liposuction, estetik cerrahi alanında devrim yaratan bir yöntemdir. Bu teknik, özellikle doku seçiciliği ile öne çıkar. Vaser liposuction, yağ dokusuna odaklanırken çevre dokulara zarar vermez. Bu özellik, hastalarda operasyon sonrası ağrı, ödem, morluk ve kızarıklık gibi yan etkilerin azalmasını sağlar. Ayrıca, vaser liposuction cihazı, vücudun pek çok bölgesinde etkili bir şekilde kullanılabilir:

 1. Mide
 2. Sırt
 3. Çene altı
 4. Karın
 5. Kalça
 6. Basen
 7. İç bacak

Vücut şekillendirme amacıyla yapılan bu işlem, alınan yağların zarar görmemesi sayesinde diğer bölgelerin şekillendirilmesinde de kullanılabilir. Örneğin kalça, elmacık kemiği ve meme gibi bölgelerin yeniden şekillendirilmesinde etkilidir. Vaser liposuction, ayrıca yağ transferine olanak tanıyarak, estetik açıdan daha geniş imkanlar sunar. Hızlı kilo kaybının neden olduğu vücut deformasyonlarını gidermede de büyük avantajlar sağlar. Özellikle tüp mide operasyonları gibi kilo kaybı sağlayan cerrahi müdahalelerden sonra, vücut şekillendirme amacıyla tercih edilen bir yöntem haline gelmiştir.

Yöntemin Yan Etkileri Var mıdır?

Vaser liposuction, modern estetik cerrahi alanında sıkça başvurulan bir yöntemdir. Bu teknik, geleneksel liposuction'a göre daha az invaziv olmasına rağmen bazı yan etkileri barındırabilir. Operasyon sonrası, hastaların yaşayabileceği olası yan etkiler arasında özellikle işlem gören bölgede morarma ve kızarıklık yaygındır. Bu durumlar genellikle kısa süre içinde iyileşme eğilimindedir. Ayrıca, tedavi edilen alanda ağrı, uyuşma ve karıncalanma gibi duyusal şikayetler de görülebilir. Bu semptomlar, işlem sonrası doku iyileşmesi sürecinin bir parçası olarak kabul edilir.

Yan etkiler arasında yer alan diğer unsurlar:

 1. İşlem bölgesindeki şişlik, genellikle birkaç gün içinde azalır.
 2. Yara izleri, minimal kesikler kullanılarak yapılan Vaser liposuction işleminde oldukça küçük ve az belirgindir.
 3. Renk değişiklikleri, işlem yapılan deri alanında geçici pigmentasyon değişiklikleri şeklinde ortaya çıkabilir.

Bu yan etkilerin çoğu geçici niteliktedir ve zamanla iyileşme gösterir. Ancak, eğer belirtiler uzun süre devam ederse veya şiddetlenirse, hasta derhal operasyonu gerçekleştiren doktora başvurmalıdır. Profesyonel bir doktorun rehberliğinde, Vaser liposuction sonrası bakım ve takip, olası yan etkilerin yönetilmesinde kritik bir rol oynar. Her cerrahi müdahalede olduğu gibi, Vaser liposuction da hastanın sağlık durumuna ve işlem öncesi hazırlıklara dikkat edilmesini gerektirir. Bu, yan etkilerin riskini azaltır ve hastanın konforlu bir iyileşme süreci geçirmesine yardımcı olur.

SORULAR – CEVAPLAR

Lliposuction,vücudun belli bölgelerindeki yağ birikimlerinin özel bir vakumla veya özel enjektörlerle emilerek, vücuttan yağların uzaklaştırıldığı bir ameliyattır. Kesinlikle bir zayıflama ameliyatı değil, bir vücut kontur düzeltme ameliyatıdır. Bu ameliyatla hacmi artmış, diyet ve egzersize dirençli yağ dokusu vücuttan uzaklaştırılırken, mevcut yağ hücrelerinin sayısı da azaltılmış olur.

Liposuction ameliyatında inatçı yağlanma bölgesi , özel bir sıvı enjeksiyonu ile şişirilir. Daha sonra bu bölge üzerine veya yakınına birkaç mm uzunluğunda birkaç kesi yapılır. Bu kesilerden hastanın durumuna göre 2-6 mm çapındaki kanül denilen metal borular deri altı tabakası içine sokulur ve kanüller şeffaf hortumlarla vakum cihazına bağlıdır .

Vakum cihazının çalıştırılır, kanüller yağ birikim bölgelerinde uygun derinlikte hareket ettirilerek fazla yağların uzaklaştırılması işlemi başlar. Vakum aracılığı ile yağların emilmesi işlemi arzu edilen vücut konturu ve bunun yanında düzgün bir cilt yüzeyi sağlanıncaya kadar devam eder . Son yıllarda ultrason enerjisinden yararlanılmaya başlanmıştır. Bu yöntemde fazla yağ dokuları ultrason dalgaları ile parçalanır, daha sonra benzer şekilde vakumla alınır.

Liposuction ile derin katlardaki fazla inatçı yağlar alınmakla birlikte, son 1 0 yıl içinde geliştirilen yüzeyel liposuction yada liposculpture adı verilen yöntemle kontur düzensizliğine neden olan yağ birikimleri de giderilebilmektedir. Liposculpture tekniği ayrıca deri sarkıklıklarının giderilmesi ve inatçı selülitlerin yok edilmesinde kesin sonuç veren bir yöntem haline gelmiştir .

Klasik liposuction işlemi ilk çıktığı 1970 li yıllarda kullanılan kanül çaplarının oldukça geniş ve keskin olması, kullanılan vakum cihazlarının yeterli olmaması nedeniyle ciddi sorunlara neden olmuştur. İşlem vücutta önemli derecede sıvı ve elektrolit kaybına neden olabilmektedir .Bu ameliyattan sonra yaşamım yitiren hastalar olmuştur. Bu sorunlar günümüzde geride kalmıştır. Son 10 yıldır uygulanmakta olan teknikler ile Iiposuction vücut kontur düzeltimindeki vazgeçilmez yerini almıştır. Amaç zayıflatma değil, kontur düzeltme olduğu sürece, iyi seçilmiş hastada, hastane koşullarında iyi uygulanan teknikle, emniyet sınırı aşılmadığı takdirde herhangi bir riski olmayan bir ameliyattır. Günümüzde emniyet sınırı değişik kaynaklarda 2,5- 4,5 litre olarak kabul edilmektedir. Daha fazla miktar da yağ alanlar vardır. Bu durumda hastanın sıvı ve elektrolit dengesini tamamlayacak önlemler alınır, bazen kan nakli gerekli olabilir. Morbid obezite denilen aşırı şişmanlıkta hastalarda gerekli önlemler alınarak tek seansta 28 litreye kadar yağ alınması uygulanabilir hale gelmiştir .

Ameliyat, hastane koşullarında ameliyathanede ve anestezi uzmanının gözetiminde yapılır .Lokal anestezi ve sedasyon (damar yolu ile uyutma) kombinasyonu tercih edilir. Çok sınırlı küçük alanlarda sadece lokal anestezi uygulanabilir . Ameliyat vakum uygulanacak bölgelerin durumuna göre 1-5 saat arasında sürer. Kanül giriş delikleri genellikle dikilmez veya 1-2 dikiş konur. Bazen kanül delikleri kullanılarak alanlara özel ince borular (diren) konur, bu içeride biriken serumu boşaltmaya yarar. Ameliyatın genişliğine bağlı olarak aynı gün veya 24 saat sonra hastaneden çıkmak mümkündür.

Ameliyat sonrası genellikle rahat geçer. Ağrı oldukça azdır ve ilaçlarla giderilebilir. Ameliyat sonunda vakum uygulanmış alanlara özel bandaj uygulanır ve hastaya özel korse giydirilir. Ameliyat sonrası hasta pansuman yapılır. Hasta korse giymeye 5-6 hafta devam eder. Vakum uygulanmış alanlarda morumsu renk değişiklikleri olabilir. Şişlik, karıncalanma ve yanma hissi olabilir .Bunlar 3 hafta içinde kendiliğinden kaybolur .Ameliyat yara izleri de 2-6 ay içinde belli belirsiz hale gelir .

Bu bir estetik operasyondur. Mutlaka Plastik ve Estetik Cerrahlara başvurulmalıdır. Bu cerrahi dal dışında çeşitli cerrahlar yoğun talep nedeniyle bu ameliyatı yaptıklarını söylemektedirler. Hastalrın mutlaka cerrahın uzmanlık alanını araştırarak sonra ameliyat olmaları kendi yararlarına olacaktır.

Çene altı , yanaklar , boyun, kol üst iç yanı, memeler, göğüs, karın, bel kalça, uyluk, diz iç yanı, bacak arkası gibi vücudun birçok alanındaki yağ birikimlerinin vakumla alınması mümkün hale gelmiştir. Ayrıca diğer vücut kontur düzeltme ameliyatlarında (karın germe, meme küçültme vb) tamamlayıcı işlem olarak kullanılmaktadır .

Kanüllerin (liposuction yapan metal borular) giriş delikler genellikle 2-4 mm olmaktadır. Bunlardan geriye kalan izler belli belirsiz olmaktadır. Bu ameliyattaki izler göz ardı edilebilecek niteliktedir.

Hastanın dengesini ve vücut fonksiyonlarını bozmadan en fazla 4-5 litre yağ alınabilir. Fakat sıvı ve kan vererek daha fazla alanlar da vardır. Burada cerrahın tercihi söz konusudur. Hastada alanlar genişse 3-6 ay aralarla tekrar ameliyat yapılabilir.

Prof. Dr. Osman Metin Yavuz
Prof. Dr. Osman Metin Yavuz

1956 yılında Trabzon' da doğmuştur. Lisans öncesi öğrenimlerinin ardından 1974 yılında Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi' nde başladığı tıp eğitimini 1982 yılında tamamlayarak tıp doktoru unvanı almıştır. 1982-1985 yılları arasında Adana Şakirpaşa Sağlık Ocağında, üç yıl süreyle Pratisyen Hekim olarak mecburi hizmet yapmıştır.

NEREDEYİZ