Plastik cerrahlar insan vücudunun formunu ve işlevini iyileştirmek için çalışır. Bu uzmanlar hem estetik hem de rekonstrüktif cerrahi alanlarında yetkinlik kazanmışlardır. Özellikle doğuştan anomalileri düzeltme, kaza sonucu meydana gelen deformasyonları onarma ve çeşitli sağlık sorunlarından kaynaklanan bozuklukları tedavi etme konusunda deneyimlidirler. Böylece hastaların daha iyi bir yaşam sürmelerine katkıda bulunurlar. Dahası plastik cerrahlar estetik görünüşü geliştirmek amacıyla da operasyonlar yaparlar. Her bir cerrahi müdahale detaylı bir değerlendirme sürecini takip eder ve hastanın ihtiyaçlarına göre özel olarak planlanır.

Plastik Cerrah Kimdir?

Plastik cerrahlar, bireylerin; hem estetik hem de fonksiyonel iyileştirmeler elde etmelerine yardımcı olan uzman hekimlerdir. Bu profesyoneller, doğuştan gelen kusurların düzeltilmesi, kazalar sonucu oluşan yaralanmaların onarılması ve büyük hastalıkların neden olduğu hasarların giderilmesi konularda hizmet sunarlar. Çeşitli cerrahi teknikleri uygulayarak, etkilenen bölgelerin daha sağlıklı ve işlevsel hale gelmesini sağlarlar. Plastik cerrahlar ayrıca kişilerin estetik beklentilerini karşılamak amacıyla da çalışmalar yapar. Bu cerrahlar özellikle aşağıdaki uzmanlık alanlarında hizmet verir:

 • Göğüs ve göğüs kafesi
 • Ekstremiteler; yani kollar, bacaklar, eller ve ayaklar
 • Dış genital organlar, penis, testisler ve vajina dahil
 • Yüz yapıları, ağız bölgesi, yüz bölgesi, kulaklar, baş bölgesi ve boyun
 • Cilt (Deri)

Her cerrahi işlem, hastanın genel sağlık durumunu ve spesifik ihtiyaçlarını göz önünde bulundurularak, titizlikle planlanır.

Plastik Cerrahlar Hangi Sağlık Sorunlarını Giderir veya İyileştirir?

Plastik cerrahlar, vücudun çeşitli bölgelerinde ortaya çıkan sağlık sorunlarınıN düzeltilmesinde önemli bir rol oynar. İlk olarak doğumdan itibaren var olan çeşitli kusurları ele alırlar:

 • Yarık dudak ve damak
 • Konjenital el kusurları
 • Kafatasının anormal gelişimleri
 • Hipospadias
 • Mikrotia (Kulak küçüklüğü veya yokluğu)
 • Sindaktili (Yapışık parmak)

Bunun yanı sıra travma sonucu oluşan yaralanmaları da tedavi ederler:

 • Ciddi yanıklar
 • Kompleks yaralar
 • Kesikler ve çeşitli yüz kırıkları
 • Hareketi kısıtlayan izler

Kanser tedavisi sonrası onarımlar da plastik cerrahların uzmanlık alanı içindedir:

 • Baş ve boyun kanserleri
 • Meme kanseri
 • Deri kanseri

Son olarak, cinsiyet belirlenmesi sonucu yaşayan bireylerin fiziksel görünüşlerini, cinsiyet kimlikleriyle uyumlu hale getirmek için operasyonlar gerçekleştirirler. Bu işlemler kişinin toplum içinde kendini daha iyi ifade etmesine olanak tanır ve psikolojik rahatlama sağlar.

Plastik Cerrah Olma Süreci

Plastik cerrah olmak, tıp eğitimi ile başlar ve bu alandaki uzmanlıkla devam eder. Adaylar önce tıp fakültesini bitirerek doktor olurlar. Daha sonra plastik, rekonstrüktif ve estetik cerrahi kliniklerinde ihtisas yaparlar ve tez hazırlayarak, plastik cerrahi uzmanı olmaya hak kazanırlar. Her iki derece de adaylara cerrahi kariyerlerine başlamak için gerekli temeli sağlar. Eğitim süreci altı yıllık bir plastik cerrahi ihtisas programını içerir. Bu programda adaylar genel cerrahi bilgileri edinir ve plastik cerrahi teknikleri üzerinde uzmanlaşır. İhtisas eğitimini tamamlayan plastik cerrahlar isterlerse, mesleki yeterliliklerini belgelemek için board sertifikası sınavına girebilirler.

Plastik Cerrahlıkta Uzmanlık Eğitim Programları

Plastik cerrahlar, mesleki yeteneklerini genişletmek için çeşitli uzmanlık eğitimlerine katılır. Bu eğitimler cerrahların belirli alanlarda daha derin bilgi ve beceri kazanmalarını sağlar. Eğitim alınan başlıca alanlar şunlardır:

Her bir alan hastaların karşılaştığı spesifik sorunlara özel çözümler sunar. Bu uzmanlık eğitimleri plastik cerrahların cerrahi müdahalelerde daha hassas ve etkili olmalarını sağlar.

Plastik Cerrah ile Estetik Cerrah Arasındaki Farklar

Plastik cerrahi, estetik ve rekonstrüktif olmak üzere iki ana dalı kapsar. Rekonstrüktif cerrahlar vücuttaki bozuklukları ve fonksiyon kayıplarını düzeltirken, estetik cerrahlar daha çok görünüm iyileştirmeye odaklanırlar. Her plastik cerrah, estetik cerrahi eğitiminden geçse de bu alanda uzmanlaşmak, ek eğitim ve sertifikasyon gerektirir. Estetik cerrah olmayı hedefleyenler, özel kurs programlarına katılarak ileri düzeyde bilgi ve tecrübe edinirler. Bunlar estetik cerrahların yetkinliklerini artırırken, plastik cerrahların geniş kapsamlı eğitimlerinden farklılaşmalarını sağlar. Özetle her estetik cerrah plastik cerrah olabilir ancak her plastik cerrah estetik cerrahi uzmanı değildir.

Plastik Cerrahların Uzmanlık Alanları

Plastik cerrahlar, hasar görmüş veya eksik dokuları onarmak ve yeniden şekillendirmek için komplike teknikler uygularlar. Bu süreçler; bireylerin hem estetik hem de işlevsel olarak iyileşmelerini sağlar. İlgili teknikler arasında, öne çıkan başlıklar aşağıda sıralanmıştır:

 • Mikrocerrahi: Bu yöntem, mikroskop altında gerçekleştirilir ve ince işçilik gerektirir. Özellikle küçük damar ve sinirlerin yeniden dikilmesi sürecinde tercih edilir.
 • Meme implant cerrahisi: Vücudun kaybedilen bölümleri için yapay uzuvlar hazırlanabilir. Mesela meme kanseri sonrasi mastektomi yapılan hastalarda, hastanın kendi dokusundan veya silikon meme implantları ile, alınmış meme dokusunu yerine, yeniden meme  formasyonu yapilabilir. Meme implantlari ile meme rekonstrüksiyonu, en sik yapilan uygulamalardan biridir. Ancak farklı vücut bölgeleri için de farkli protezler kullanılabilir.
 • Cilt greftleri: Sağlıklı deri parçaları vücudun bir bölgesinden,  hasar görmüş başka bir bölgesine aktarılabilir. Yanıklar gibi ciddi yaralanmaların tedavisinde de önemli bir rol oynar.
 • Flep cerrahisi: Kişinin kendi dokularını kullanarak çeşitli onarımlar yapılabilir. Bu cerrahi, özellikle kanser ameliyatı sonrası ortaya çıkan defekt alanlarının kapatılmasında son derece etkilidir.
 • Serbest flep cerrahisi: Yüz nakli ameliyatlarının temelini oluşturur. Vücudun bir bölgesindeki canlı doku, verici bölgenin özellikleri korunarak, hedef bölgedeki defekt alanına, damarları ve sinirleri ile birlikte taşınabilir. Bu doku, götürüldüğü yerde de canlılığını muhafaza ederek yaşayabilir. Serbest flep ameliyatları, mikrocerrahi teknikler uygulanarak başarılabilir. Yani ameliyatlar mikroskop yardımıyla yapılmalıdır.  Bu ameliyatları, sadece mikrocerrahi sertifikasi olan plastik cerrahlar yapabilir.
 • Doku genişletme: Doku altına yerleştirilen silikon bir  balon aracılığıyla, zamana yayılacak şekilde, kademeli olarak deri genişletilebilir. Şişirme işlemi yaranın büyüklüğüne bağlı olarak, bir veya iki ay sürebilir. Doku iyice genişledikten sonra, içerideki silikon balon çıkartılarak, kazanılan fazla doku ile, yara bölgesi kapatılır. Bu işlem özellikle büyük yara alanlarının kapatılabilmesi için uygulanan en başarılı yöntemlerden biridir.
 • Komplike yara bakımı: Ciddi ve geniş yaraların cerrahi tedavisi için; flepler, greftler ve mikrocerrahi teknikler kombine edilerek, mükemmel sonuçların elde edilmesi mümkün olabilir.

Her bir prosedür hastanın durumuna özel olarak planlanır ve uygulanır. Plastik cerrahların bu teknikleri kullanma yetenekleri onları hem tıbbi hem de estetik sorunları çözmede çok değerli kılar.

Plastik Cerrahların Uzmanlık Alanlarındaki Kozmetik İşlemler

Plastik cerrahlar, tıbbi bilgi ve teknik becerilerini kullanarak birçok kozmetik işlem gerçekleştirirler. Bu işlemler hastaların estetik beklentilerini karşılamak üzere özel olarak tasarlanmıştır. Cerrahların hedefleri; bireylerin görünümlerini iyileştirerek özgüvenlerini ve yaşam kalitelerini artırmaktır. Plastik cerrahların uyguladığı bazı kozmetik işlemler aşağıda sıralanmıştır:

 • Yüz germe
 • Kaş kaldırma
 • Blefaroplasti
 • Rinoplasti
 • Saç ekimi
 • Botox® ve Dolgu( Juvaderm®) gibi enjeksiyonlar
 • Lazer tedavileri
 • Liposuction
 • Meme büyütme
 • Meme küçültme
 • Meme dikleştirme
 • Vücut şekillendirme
 • Karın germe
 • Kol germe
 • Bacak germe
 • Vücut şekillendirme
 • Annelik estetiği (Mommy Makeover)

Her bir işlem bireylerin ihtiyaçlarına göre özenle planlanır. Plastik cerrahlar bu süreçte hastalarla yakından ilgilenerek, onların isteklerini ve beklentilerini anlamaya yönelik detaylı görüşmeler yaparlar. Böylece uygulanacak olan işlem, kişinin genel sağlık durumu ve estetik hedefleriyle uyumlu bir şekilde gerçekleştirilir.

Plastik Cerrah İle İlk Randevuda Neler Yaşanır?

Bu görüşme esnasında cerrah, hastanın tıbbi geçmişini dikkatle inceler ve fiziksel muayenesini gerçekleştirir. Hastanın sağlık durumunu ve estetik beklentilerini anlamak cerrah için esastır. Bu bilgiler ışığında plastik cerrah, müdahale edilmesi gereken bölgeleri belirler ve uygun tedavi yöntemlerini planlayarak hastasıyla paylaşır. Randevunuzu verimli kullanmak için yapmanız gerekenler:

 • Cerrahınızın hangi alanlarda deneyimli olduğunu öğrenin.
 • Uygulanacak işlemlerin risklerini ve faydalarını değerlendirin.
 • Her bir seçenekle ilgili beklentilerinizi netleştirin.

Bunların yanında; önceki sağlık kayıtlarınızı, varsa test sonuçlarınızı ve halen kullandığınız ilaçlarınızı, randevuya gelirken yanınızda getirmeniz önerilir. Ameliyattan beklentilerinizi net bir şekilde ifade etmek, cerrahınızın sizin için en uygun çözümü sunmasına yardımcı olur. Bu süreçte plastik cerrahın tavsiyelerine dikkat etmek ve karşılıklı güvene dayalı bir iletişim kurmak önem taşır.